System standardowy do bram przemysłowych.

System prowadnic STD to najpopularniejszy i najtańszy system stosowany do bram przemysłowych. Prowadnice pozwalają uzyskać 100% wysokości otworu bramowego po otwarciu bramy. Dla większości rozmiarów bram przemysłowych system STD wymaga nadproża o wymiarze 370 mm. Ten wymiar wystarczy do bram o wysokości do 4200 mm. Dla bram o wysokości powyżej 4200 mm nadproże wynosić powinno 430 mm, zaś dla bram wyższych niż 5030 mm - 505 mm. Należy również uzgodnić wymagany wymiar nadproża w przypadku bardzo szerokich bram.

Na przedstawionym schemacie wymiar nadproża jest oznaczony literą "h".
Wymiar H to wysokość otworu bramowego, wymiar D to tak zwana głębokość zabudowy.
Głębokość zabudowy D w prowadnicach STD wynosi H+510 mm. W niektórych przypadkach można zmniejszyć wymiar D jeżeli w budynku istnieją jakieś przeszkody. W tym celu należy wyposażyć bramę w dodatkowe akcesoria służące do napinania linek.
Kolorem żółtym na rysunku zaznaczono przestrzeń, którą zajmuje brama z systemem prowadnic.

Przygotowanie otworu do bramy segmentowej.

Na poniższym rysunku pokazana jest zasada przygotowania otworu do bramy segmentowej przemysłowej, oczywiście do bram garażowych przydomowych zasady przygotowania otworu są podobne.
Objaśnienia rysunku:
B - szerokość otworu bramowego w świetle. Dla otworu w murze należy podać wymiar od ściany do ściany, bez planowanego tynku i ocieplenia. Potencjalna izolacja nie nadaje się do montażu prowadnic pionowych bramy.
H - wysokość otworu bramowego w świetle. Należy podać wymiar od gotowej posadzki.
h - wymiar nadproża. Ten wymiar do cała dostępna przestrzeń w pionie nad otworem bramy, zbadana w najniższym miejscu.
SD i SB - przestrzeń potrzebna do ewentualnego montażu napędu ręcznego (kołowrotek łańcuchowy) lub napędu elektrycznego. Skontaktuj się z nami, aby dopytać o szczegóły.
D - wymiar zabudowy, czyli przestrzeń potrzebna do montażu prowadnic poziomych bramy.

Na przedstawionym rysunku pokazany jest sposób przygotowania otworu bramowego w murze. Kolorem niebieskim wokół otworu bramowego zaznaczono przestrzeń zajmowaną przez prowadnice pionowe i system sprężyn. Miejsca boczne (tzw. węgarki) oraz nadproże oznaczone na rysunku literą h musi stanowić jedną, równą płaszczyznę. Nierówne ściany mogą powodować nieprawidłowe działanie bramy. Nadproże również nie może być wysunięte, ani wsunięte względem odległości bocznych.
Podczas planowania montażu bramy należy również brać pod uwagę możliwość podwieszenia prowadnic poziomych. Dla systemów STD przyjmujemy, że konstrukcja dachu, sufitu lub specjalnie przygotowana konstrukcja stalowa nie będzie oddalona od prowadnic poziomych dalej jak 1500 mm. Należy mieć również na uwadze fakt, iż płaszcz bramy z całym osprzętem ma konkretną, określoną wagę więc system podwieszenia bramy i konstrukcja dachu lub sufitu musi wytrzymywać takie obciążenia.

Konstrukcja stalowa do bramy segmentowej.

Powyższe dwa rysunki przedstawiają sposób przygotowania otworów bramowych w przypadku hal stalowych. Dla bram przemysłowych o większych szerokościach należy uzgodnić dodatkowo sposób mocowania wału napędowego ze sprężynami - brama może być wyposażona w większą ilość sprężyn i tym samym większą ilość podpór wału.