Bramy z drzwiami serwisowymi.

Brama przemysłowa może zostać wyposażona w drzwi przejściowe nazywane również drzwiami serwisowymi.

Drzwi w bramach występują w dwóch różnych wersjach:

  • drzwi z progiem standardowym;
  • drzwi z niskim progiem.
Drzwi w bramie standardowo wyposażone są w zamek, klamkę i samozamykacz. Domyślnie wykonujemy drzwi o szerokości 900 mm (jeżeli szerokość bramy na to pozwala), umiejscowione na środku, prawe. Możemy jednak zaoferować duże zmiany bez dodatkowych opłat.Drzwi w bramie z niskim progiem (czasami nazywane również bezprogowymi) umożliwiają swobodniejsze przejście oraz dają możliwość przeprowadzenia wózka np. wózka paletowego. Niestety drzwi z niskim progiem możemy stosować tylko w bramach o szerokości do 5000 mm. W bramach o większej szerokości możliwe jest tylko zastosowanie drzwi przejściowych z progiem standardowym.
Przy projektowaniu bramy należy również zwrócić uwagę, że drzwi przejściowe w bramie np. 5000x4000 mm będą tańsze niż drzwi w bramie o rozmiarze 5500x4000 mm. Wzrost ceny wiąże się z potrzebą zastosowania dodatkowych wzmocnień dla bramy.Rozmieszczenie drzwi serwisowych w bramie należy każdorazowo uzgodnić na etapie projektowania. Jeżeli zamawiający nie będzie miał żadnych uwag i wymagań w tym zakresie to drzwi w bramie będą wykonane o standardowej szerokości wynikającej z budowy bramy, będą umiejscowione na środku z kierunkiem otwierania "prawe".
Standardowo rama drzwi przejściowych jest wykonana w kolorze naturalnego aluminium. Za dopłatą istnieje możliwość wykonania ramy w kolorze płaszcza bramy.


Istnieje również możliwość wykonania drzwi serwisowych w bramach warsztatowych panoramicznych. W takich przypadkach szerokość, wysokość i rozmieszczenie drzwi w bramie uzależnione jest w dużej mierze od rozmieszczenia paneli czyli od rozmiaru bramy.

Uwaga! Drzwi nie można zastosować do ciepłych bram z serii TLP 80 Thermo, gdzie płaszcz bramy jest o grubości 80 mm.

Zobacz zasady projektowania drzwi w bramie na poniższych rysunkach. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów - zapraszamy do kontaktu.

Drzwi w bramie segmentowej - wyposażenie.

Bramy segmentowe z drzwiami standardowo wyposażone są w samozamykacz, który zapobiega sytuacji, w której podczas pracy bramy drzwi są otwarte. Jeżeli brama jest obsługiwana ręcznie np. przez przekładnie łańcuchową wówczas takie wyposażenie jest wystarczające, jednak gdy brama segmentowa ma być obsługiwana przy pomocy napędu elektrycznego wówczas zalecane jest aby drzwi serwisowe były dodatkowo wyposażone w czujnik otwarcia drzwi. Taki czujnik nie pozwoli na to, aby napęd elektryczny rozpoczął swoją pracę w sytuacji, kiedy drzwi przejściowe będą otwarte lub niedokładnie zamknięte. Jest to proste rozwiązane, które uchroni bramę przed zniszczeniem w takich sytuacji.
Wykonując ofertę na bramę segmentowe, o ile pytający nie zaznaczył inaczej to koszt takiego czujniki przedstawiany jest jako opcja dodatkowa. W większości przypadków stosujemy bezprzewodowy czujnik magnetyczny, w którym jeden z elementów montowany jest na skrzydle drzwi serwisowych, a drugi na ramie, czyli na płaszczu bramy segmentowej. Element zamontowany na ramie jest jednocześnie nadajnikiem, który bezprzewodowo przesyła informacje do odbiornika, który jest zainstalowany przy napędzie elektrycznym. Elementy te komunikują się drogą radiową przy wykorzystaniu darmowego pasma przeznaczonego w UE dla urządzeń alarmowych, pilotów sterujących itp. Na nadajniku umieszczone są również lampki kontrolne, które poinformują użytkownika również o słabej baterii. Z praktyki wynika, że taka bateria pozwala nawet na 12 miesięcy pracy bez wymiany, ale na jej żywotność ma oczywiście wpływ wiele czynników takich jak temperatura otoczenia itp. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której zakłócenia radiowe uniemożliwiają pracę takiego zestawu przy bramie, tym bardziej, że standardowy zasięg radiowy w terenie otwarty wynosi nawet do 100 m - w realnych warunkach, odbiornik i nadajnik w bramie oddalone są od siebie zaledwie kilka metrów.
Istnieje również możliwość zastosowania mechanicznego czujnika otwarcia drzwi, ale w tej sytuacji musimy sygnał wyłącznika poprowadzić drogą kablową, kablem spiralnym do napędu, co niesie ze sobą ryzyko zerwania. Sumując wszystkie koszty zastosowania tych dwóch elementów okazuje się, że montaż bezprzewodowego czujnika jest po prostu tańsze, ale przede wszystkim nie sprawia takich problemów serwisowych jak połączenie kablem.